Zorgaanbod – Huisartsenpraktijk Roggel – ROGGEL
Huisartsenpraktijk Roggel
Kerkstraat 18 6088 EG
ROGGEL

Zorgaanbod

Naast de basis huisartsgeneeskundige zorg kunt u bij ons terecht voor:

Assistente spreekuur 
U kunt elke werkdag tussen 08:00 – 10:00u op afspraak terecht voor handelingen zoals bloedprikken, bloeddruk meten, injecties zetten, wratten aanstippen, urinecontrole, oren uitspuiten en dergelijke.
Een afspraak maken kan online, via een account op deze website, of telefonisch bij de assistente.

Kleine chirurgische ingrepen
Voor het verwijderen van kleine en onschuldige huidafwijkingen kunt u in onze praktijk terecht. Het gaat dan met name om onschuldige moedervlekken, vetbulten, steelwratten, talgkliercystes, enzovoorts. Alle huisartsen van huisartsenpraktijk Roggel zijn hierin bekwaam. In onze praktijk hebben wij een speciaal hiervoor uitgeruste behandelkamer met alle benodigde moderne instrumentaria. Maak eerst een afspraak met uw huisarts om de huidafwijking te laten bekijken.

Spiraal plaatsen
In overleg met uw huisarts wordt de meeste geschikte spiraal voor u bij uw apotheek besteld. Het spiraal wordt door uw huisarts geplaatst. Dit gebeurt meestal op het einde van de menstruatie. De baarmoedermond staat in die periode een beetje open en een zwangerschap is op dat moment uitgesloten. U mag een uur voor plaatsing een pijnstiller, bijvoorbeeld 1 ibuprofen 400 mg of 2 paracetamol van 500 mg innemen.

Wrattenspreekuur
Voor het wrattenspreekuur kunt u terecht op het spreekuur van de praktijkassistente. De assistente stipt de wratten aan met stikstof. Het verwijderen van wratten met stikstof gebeurt door middel van bevriezing en is vaak wat pijnlijk. Voor een goed resultaat moeten de wratten vaak meerdere keren worden aangestipt. Voor het aanstippen van wratten kunt u telefonisch een afspraak maken bij de assistente.

Babyweegschaal
Bij het consultatiebureau (CB) wordt uw kind de eerste vier jaar bij elke afspraak gemeten en gewogen en kunt u zien welke groeicurve hij/zij   doormaakt. De groeicurve is een handig middel om te weten of uw baby genoeg eet en drinkt, zeker als u borstvoeding geeft en daardoor nooit   precies weet hoeveel uw baby binnenkrijgt.
Als het u niet uitkomt om uw baby te wegen op het inloopspreekuur van het consultatiebureau kunt u ook terecht op het inloopspreekuur van onze   praktijk. Dit kan elke werkdag van 8.00 tot 9.30u. Wij noteren het gewicht in het dossier van uw kind en in het groeiboekje als u dat meeneemt.

 

Longfunctieonderzoek astma-COPD
Het longfunctieonderzoek (spirometrie) wordt verricht door de praktijkondersteuner, die hiervoor speciaal is opgeleid. Het is een blaastest waarbij de longinhoud wordt gemeten en de kracht waarmee u de lucht kunt uitblazen. Hierbij wordt bekeken of u een vernauwing van de luchtwegen heeft en of de longinhoud verbetert na medicatie. Aan de hand van de uitslag wordt geconcludeerd of er aanwijzingen zijn voor astma of COPD.

Verder begeleidt onze praktijkondersteuner patiënten met astma of COPD wanneer deze niet bij de longarts onder behandeling zijn.

Stoppen met roken
Bespreek uw goede voornemen om te stoppen met roken eerst met uw huisarts. Wanneer u intensieve begeleiding wenst, verwijst de huisarts u naar de praktijkondersteuner. Voor meer informatie over stoppen met roken en ondersteunende medicijnen kunt u alvast kijken op de website www.stivoro.nl of www.thuisarts.nl.

Hartfilmpje (ECG)
Bij verdenking op hartklachten kunnen wij een ECG maken. U krijgt hiervoor elektroden op uw huid geplakt. Deze geven de activiteit van het hart weer. De praktijkassistente verricht het ECG en uw huisarts beoordeelt het ECG. Bij twijfel overlegt de huisarts met de cardioloog.

Thuis bloeddrukmeting
Om duidelijkheid over uw hoge bloeddruk te krijgen kan de huisarts een thuismeting adviseren. Hiermee kunnen wij het ‘witte jassen’ effect op de bloeddruk vermijden. Wij hebben een 24 uurs bloeddrukmeter die automatisch de bloeddruk opmeet, of een bloeddrukmeter die u 3 dagen lang 2 x per dag kunt gebruiken. De bloeddrukmeter die het best bij uw situatie past, wordt door de assistente aan u uitgeleend en u krijgt van haar uitleg hierover.

Vaatonderzoek benen
Met een echo (geluids-) onderzoek wordt gemeten of u vernauwingen heeft in de bloedvaten in uw benen. Ook wordt de bloeddruk aan beide armen gemeten. Door de bloeddruk aan de benen en armen te vergelijken kan worden bepaald of de bloedtoevoer naar de benen tekort schiet. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de praktijkassistente.

 

 

Diabetes Ketenzorg
Diabetes (suikerziekte)is een chronische aandoening die veel begeleiding nodig heeft.  In onze praktijk wordt deze intensieve zorg op uitstekende wijze verleend door de praktijkondersteuner en uw huisarts. Dit in nauwe samenwerking met o.a. de diëtiste, podotherapeut en zo nodig de oogarts en internist.

Spreekuur risico hart- en vaatziekten
Risicofactoren voor hart- en vaatziekten zijn met name roken, hoge bloeddruk, suikerziekte, hoog cholesterol, overgewicht, weinig bewegen en het voorkomen van hart- en vaatziekten in de familie. Om de risicofactoren voor hart- en vaatziekten bij u in kaart te brengen is een speciaal spreekuur ontwikkeld. U kunt hiervoor terecht bij de praktijkondersteuner die speciaal is opgeleid voor de begeleiding van een verhoogd risico.

Osteoporose spreekuur
Osteoporose wordt ook wel botontkalking genoemd. Met het ouder worden neemt het risico op een botbreuk toe. Vooral als er sprake is van botontkalking. Linda, onze assistente, heeft een opleiding gedaan en voert sinds 2017 haar eigen osteoporose spreekuur in de praktijk. Met behulp van adviezen over voeding, bewegen, leefstijl en medicatie kan de botsterkte weer toenemen.
Wilt u meer weten over botontkalking? Of bent u benieuwd naar uw risico op botontkalking? Maak dan gerust een afspraak op haar spreekuur!

Vrouwen spreekuur
Wendy, onze assistente, is in 2020 geslaagd voor de opleiding Spreekuur Ondersteuner Huisarts (SOH) Vrouwenspreekuur.
Op dit spreekuur kunt u terecht met de typische vrouwenklachten:

  • Anticonceptie advies, anticonceptie vragen
  • SOA (seksueel overdraagbare aandoening)
  • Controle spiraal/ verwijderen spiraal
  • Vaginale klachten, zoals vaginale afscheiding, vaginale jeuk
  • Menstruatie klachten
  • Uitstrijkje
  • Controle pessarium bij verzakking
  • Urineverlies

Heeft u vragen of klachten, maak dan gerust een afspraak op haar spreekuur.

Spreekuur ondersteuner huisarts
Onze doktersassistente Linda is in juni 2019 geslaagd voor de opleiding Spreekuur Ondersteuner Huisarts (SOH).
Linda is opgeleid om een aantal veelvoorkomende klachten zelfstandig te behandelen.
Dit zijn o.a. : allergische huidreactie, bijt/schaaf/scheur/brand- en snijwonden, enkelklachten (verzwikkingen), insectenbeten, keelpijn, neusbloedingen, verkoudheid, urineweginfecties, teenletsel en tekenbeten.
Voor u als patiënt makkelijk toegankelijk, deskundig advies en u kunt mogelijk sneller terecht. De assistente weet waarvoor u bij Linda terecht kunt en kan de afspraak bij haar inplannen.

Kardia
Veel mensen boven de 60 jaar hebben een onregelmatig hartritme, boezemfibrilleren.      Vaak heeft u dit zonder dat u het merkt, maar soms voelt u zich kortademig of moe ervan! Mensen met boezemfibrilleren hebben een 5x hogere kans op een beroerte dan mensen die een normaal hartritme hebben. Op lange termijn is boezemfibrilleren niet gunstig voor de pompfunctie van het hart. Reden dus om er op tijd achter te komen en te behandelen.

In slechts 30 seconden kunnen wij een eenvoudig hartfilmpje maken met de Kardia, een apparaat waar wij een jaar lang gebruik van kunnen maken in de praktijk. U hoeft zich hiervoor niet uit te kleden. Het enige dat u moet doen is 4 vingers op 2 plaatjes leggen en even wachten
Wilt u dit ook graag laten controleren? Maak dan een afspraak bij de assistente.

Kwaliteit van de zorg
Elke week is er overleg tussen de praktijkondersteuners en huisartsen, waarbij de chronische en preventieve zorg besproken wordt.