Afspraak maken – Huisartsenpraktijk Roggel – ROGGEL
Huisartsenpraktijk Roggel
Kerkstraat 18 6088 EG
ROGGEL

Afspraak maken

Telefonisch overleg
U kunt uw medische vragen voorleggen aan de assistente. Vaak kan zij u al met raad en daad direct helpen. Zo niet, wordt uw vraag voorgelegd aan de huisarts. Na overleg kunt u hierover terug bellen.

Afspraak bij de huisarts
Spreekuur wordt gehouden op maandag tot en met vrijdag. U wordt verzocht een afspraak te maken voor het spreekuur. U kunt inloggen om via deze website een afspraak te maken (ga naar online diensten voor meer info) of u belt de praktijk. De assistente zal vragen naar de reden van uw bezoek. Zij beschikt over voldoende medische expertise om uw hulpvraag te beoordelen en de urgentie adequaat in te schatten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Meer tijd nodig?
Voor een consult en de verwerking hiervan wordt maximaal 15 minuten gepland. Dit is meestal voldoende voor het behandelen van 1 klacht of vraag. Wilt u meer tijd reserveren op het spreekuur, verzoeken wij u om dit kenbaar te maken aan de assistente bij het maken van een afspraak. Hiermee helpt u ons om de wachttijden zo kort mogelijk te houden. Meer tijd kan nodig zijn, indien:

  • u meerdere klachten of vragen heeft. (max 30 minuten)
  • meerdere gezinsleden een vraag hebben (per persoon een consult aanvragen)
  • een uitgebreid gesprek nodig is (tijdsplanning iom de huisarts)
  • een chirurgische ingreep verricht wordt (tijdsplanning iom de huisarts)

Huisbezoek
Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent. In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling uitgebreider, daarom vinden wij een bezoek aan de praktijk, indien mogelijk, beter.U wordt verzocht om een visite voor 11.00 uur aan te vragen. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.

Wilt u het consult met de huisarts opnemen? Dit mag, houdt wel rekening met het volgende… 
U mag geluidsopnames maken van het gesprek met uw zorgverlener, bijvoorbeeld met uw telefoon. Wel willen wij u vragen dit vooraf te melden. Het verspreiden van de opname buiten de privésfeer zonder onze toestemming is wettelijk niet toegestaan.