Onze Visie – Huisartsenpraktijk Roggel – ROGGEL
Huisartsenpraktijk Roggel
Kerkstraat 18 6088 EG
ROGGEL

Onze Visie

Uw zorg is onze zorg!

Wij willen de beste zorg aan u laagdrempelig en dichtbij huis aanbieden. Waarom zou u ver moeten reizen of afhankelijk zijn van uw naasten als wij de zorg naar Roggel kunnen halen?
Soms kan het niet anders en heeft u ziekenhuiszorg nodig. Maar vaak kunnen huisartsen en de zorgverleners binnen en rondom de huisartsenpraktijk u ook de gewenste zorg bieden.

Natuurlijk moeten wij garanderen dat de geboden zorg prima van kwaliteit is. Dat doen wij door het regelmatig na- en bijscholen en investeren in de nieuwste technologieën en het aangaan van samenwerkingsverbanden. Ook door het opleiden van huisartsen, praktijkondersteuners en doktersassistenten, blijven wij goed op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en blijven wij kritisch ten aanzien van ons eigen functioneren.

Naast de professioneel geboden hulp, versterkt de praktijk ook de menselijke hulp in de samenleving door alert te zijn op sociale en maatschappelijke problemen. De samenwerking met andere organisaties, zoals met Naoberzorg, de gemeente, de politie, en ander welzijnswerk is daarbij zinvol gebleken. Natuurlijk zijn wij wel strikt gehouden aan ons beroepsgeheim. Dit kan prettig voor u zijn, omdat uw geheim bij ons veilig is, maar soms ook lastig, omdat wij ons beroepsgeheim niet zomaar mogen schenden.

Bij het leveren van onze zorg, houden wij rekening met uw eigen mogelijkheden. De verantwoordelijkheid voor uw gezondheid ligt altijd bij u, maar wij zullen u helpen om uw verantwoordelijkheid te nemen en te dragen. Ook als u meer beperkingen of meer mogelijkheden heeft dan de gemiddelde persoon.

Ons motto luidt: waarom met minder doen als het met meer kan?